Vaš izbor je Obična smreka!

Kontaktirajte nas putem <i>mail-a</i> ili <b>mobitela<b>
da nam kažete količinu koju trebate,
te da dogovorite termin kada biste došli pogledati.